XIN THỊ THỰC sinh viên đi học ngoài nước NHẬT

Bạn đã sẵn sàng để du học ở Nhật nhưng vẫn chưa chắc chắn phải làm gì để có thị thực sinh viên? Bài viết sẽ tổng hợp giúp bạn những tin tức cần thiết để xin thị thực Japan. Quy trình này có thể hơi phức tạp nhưng chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Tại sao tôi cần visa?

  • Mọi học viên QT định học nước ngoài tại Nhật hơn 90 ngày đề cần thị thực để được ở lại đây

  • các sinh viên QT đến từ những quốc gia không có tên trong danh sách 67 quốc gia và khu vực được miễn trừ thị thực sẽ phải xin thị thực trước khi đến Nhật.

Làm thế nào để xin thị thực?

Có 2 bí quyết để xin thị thực

1. Liên hệ Đại sứ quán Nhat Ban hay Lãnh sự quán tại VN và điền vào đơn

2. Nộp đơn thông qua trường nhận bạn ở Nhật. Thông thường, trường của bạn sẽ giúp bạn xin visa. Hãy liên hệ với trường của mình để biết các đề nghị cụ thể và hướng dẫn.

>> những trường dai hoc nổi trội ở Nhật

Tôi cần những gì để xin visa?

  • Một passport còn hiệu lực cho toàn bộ thời gian bạn ở Nhật
  • Chứng mình khả năng tài chính cho toàn thời gian bạn ở Nhật
  • Chứng thư Đủ các yêu cầu cần đáp ứng (Certification of Eligibility)

Chứng thư đủ điều kiện (Certification of Eligibility)

Chứng thư nay được cấp cho sinh viên vì Bộ Tư pháp Japan. Bạn có thể nhận được chứng thư này thông qua nhà trường, và đây là lý do tại sao bạn nên xin visa thông qua trường mà bạn đăng ký. Chứng thư này sẽ giúp cho quá trình xin thị thực dễ hơn rất nhiều.

Lệ phí visa là bao nhiêu?

Lệ phí thị thực phụ thuộc vào quốc tịch của bạn, nhưng nhiều quốc gia không phải trả bất kỳ phí thị thực nào cả! Vào đây để xem bạn sẽ phải đóng bao nhiêu lệ phí cho thị thực Nhat Ban.

việc xin thị thực nên được sử dụng sau khi bạn đươc nhận vào một trường nào đó. Mặc dù thị thực NB không phải là loại phức tạp nhất, nhưng việc có thị thực là rất quan trọng để được học tại đây. Thường xuyên nói chuyện, liên lạc với văn phòng QT của trường để chắc chắn họ đang hỗ trợ bạn trong quá trình xin visa của mình. Họ có thể hướng dẫn bạn quy trình và lấy cho bạn Chứng thư Đủ điều kiện (Certification of Eligibility), nhưng hãy luôn nói chuyện với ai đó ở trường để chắc chắn.

Hãy bắt đầu xin thị thực ngay khi bạn nhận được thư mời nhập học vì việc này sẽ mất khoảng 2 đến 3 tháng để hoàn thành. Đừng chờ nước đến chân mới nhảy!