Thỏa thuận sử dụng

Web site www.runhau.vn (sau đây gọi là Rủ Nhau) cung cấp cho khách hàng dịch vụ, phiếu thông tin khuyến mại, bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc hợp tác kinh doanh với Rủ Nhau (sau đây gọi là Bạn). Khi sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây (gọi sau đây gọi là Dịch vụ) có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điềukhoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Rủ Nhau, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

 

Rủ Nhau có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại website vào bất cứ khi nào. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của Rủ Nhau. Hơn thế nữa, Rủ Nhau có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các thoả thuận sẵn có và luật pháp hiện hành.

 

1. SỬ DỤNG HỢP PHÁP
Bạn phải chấp nhận rằng Bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng Bạn đã, đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản hoặc chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) trên Internet đến người dùng khác trong hệ thống như thông tin khuyến mãi, quảng cáo.

 

2. SỰ TUÂN THỦ
Rủ Nhau có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Nếu xác định được Bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Rủ Nhau có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) Sử dụng Dịch vụ; (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ; (3) Truy cập Website này. Rủ Nhau cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Rủ Nhau cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu Bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ

info@runhau.vn

 

3. LIÊN KẾT WEBSITE VỚI MỘT BÊN THỨ BA

Website này có thể kết nối đến những website của các bên thứ ba. Rủ Nhau cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho Bạn. Những website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những t�� chức có hoạt động độc lập. Rủ Nhau không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó. Thêm nữa, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Rủ Nhau sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

 

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của Rủ Nhau và các tổ chức/công ty khác đã được Rủ Nhau cho phép. Rủ Nhau cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

 

- Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.

- Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.

- Bạn không chỉnh sửa Nội dung.

- Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

 

Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Rủ Nhau. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ info@runhau.vn   Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân/tổ chức khác.

 

5. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Web site www.runhau.vn và các Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "có thể thực hiện được". Rủ Nhau không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Web. Bạn cần lưu ý rằng Web site www.runhau.vn hoạt động dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Rủ Nhau sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

 

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Rủ Nhau sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp, Website, trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Rủ Nhau. Rủ Nhau cũng không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

 

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng Rủ Nhau, giám đốc, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Rủ Nhau sẽ không có trách nhiệm với Bạn hoặc bên thứ ba cho việc thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của Rủ Nhau.

 

Rủ Nhau không bảo đảm cũng như chịu trách nhiệm về kết quả của các giao dịch hoặc sử dụng Mạng. Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Rủ Nhau sẽ được giải quyết theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ tương ứng giữa đơn vị phát hành, Rủ Nhau và Bạn.

 

7. BỒI THƯỜNG

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho Rủ Nhau hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

- Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Rủ Nhau. Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Rủ Nhau. Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Rủ Nhau.

- Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Rủ Nhau.

- Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Rủ Nhau.

 

8. TRUY CẬP VÀO KHU VỰC CÓ MẬT KHẨU

Chỉ những người được Rủ Nhau ủy quyền hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của Website. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào vùng này có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ từng mức độ, truy tố theo pháp luật hiện hành.

 

9. NHỮNG DỊCH VỤ CUNG CẤP TRÊN WEBSITE
Khi Bạn đăng ký sử dụng một Dịch vụ trên Website thì có nghĩa là Bạn đã chấp nhận những Quy định và điều kiện tương ứng cho Dịch vụ đó theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ liên quan. Ngoại trừ những quy định được xác định trong Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ, Rủ Nhau không bảo đảm những mô tả và Nội dung của Website này là chính xác, hiện hành, đáng tin cậy và không có lỗi tại mọi thời điểm.

 

Đối với website runhau.vn là nơi chúng tôi dùng để giới thiệu và mua bán trực tuyến các chương trình giảm giá theo nhóm. Khi Bạn thực hiện theo đúng quy trình mua hàng theo hướng dẫn của chúng tôi trên website runhau.vn có nghĩa là Bạn đã chấp nhận giao kết một hợp đồng mua bán hàng hóa trực tuyến với chúng tôi với các điều khoản như số lượng hàng, giá cả, phương thức giao hàng và thanh toán.

 

Sau khi hoàn tất quá trình thanh toán, tùy theo từng phương thức giao hàng, nhân viên của Rủ Nhau sẽ liên hệ với bạn để giao hàng (phiếu giảm giá/hóa đơn). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những sai sót do thông tin không được cung cấp một cách chính xác.

 

Thời hạn để tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thanh toán và nhận phiếu giao hàng/hóa đơn/giảm giá là 24 giờ kể từ thời điểm Bạn hoàn tất quá trình thanh toán.

 

10. CHẤM DỨT SỬ DỤNG
Rủ Nhau có quyền chấm dứt việc truy cập của Bạn vào Web site www.runhau.vn và việc sử dụng Dịch vụ mà Rủ Nhau cung cấp bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của Rủ Nhau căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của Rủ Nhau. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Bạn bằng văn bản hoặc email. Rủ Nhau sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

 

11. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của bạn vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của bạn theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu th��p những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và bạn.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của bạn trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

Bạn có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi viếng thăm trang web, bạn sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi bạn có tài khoản trên trang web và đăng nhập vào bằng tên và mật khẩu của mình.

Nếu bạn có ý kiến hay đóng góp gì, xin vui lòng gửi đến địa chỉ bưu điện hoặc gửi email tới infor@runhau.vn. Chúng tôi luôn sẳn sàng lắng nghe nhận xét của bạn.

 

11.1. Thu thập thông tin cá nhân

RUNHAU không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty hoặc chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba khi cần cung cấp một dịch vụ quan trọng cho bạn.

Khi bạn đăng ký tài khoản tại Sàn Giao Dịch TMĐT Runhau.vn, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

- Tên

- Địa chỉ giao hàng

- Địa chỉ Email

- Số điện thoại cố định

- Số điện thoại di động

- Ngày sinh

- Giới tính

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Giao hàng bạn đã mua tại Runhau.vn

- Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn; kiểm tra dữ liệu tải từ trang web của chúng tôi; cải thiện giao diện và/hoặc nội dung của các trang mục trên trang web và tùy chỉnh để dễ dàng hơn khi sử dụng; nhận diện khách đến thăm trang web; nghiên cứu về nhân khẩu học của người sử dụng; gửi đến bạn thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do bạn yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ, với điều kiện bạn không phản đối việc chúng tôi liên lạc với bạn nhằm các mục đích trên.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của bạn cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho bạn.

Khi bạn đăng ký làm thành viên trên trang web Runhau.vn, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị.Bạn có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

Các khoản thanh toán mà bạn thực hiện qua trang web sẽ được xử lý bởi bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty chúng tôi. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi hoặc trang web những thông tin chính xác và phải luôn cập nhật thông tin và báo cho chúng tôi biết nếu có thay đổi.

Chi tiết đơn hàng của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, bạn không thể yêu cầu thông tin đó từ chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên trang web. Tại đó, bạn có thể theo dõi đầy đủ chi tiết của các đơn hàng đã hoàn tất, những đơn hàng mở và những đơn hàng sắp được giao cũng như quản lý thông tin về địa chỉ, thông tin về ngân hàng và những bản tin mà bạn đã đăng ký nhận. Bạn cần bảo đảm là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một bên thứ ba không có quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mật khẩu trừ khi đó là lỗi của chúng tôi.

 

11.2. Cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web runhau.vn.

 

11.3. Bảo mật thông tin cá nhân

Runhau.vn đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách:

- Giới hạn truy cập thông tin cá nhân

- Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

- Xóa thông tin cá nhân của bạn khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

 

11.4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà bạn đã mua tại Runhau.vn. Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Runhau.vn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu bạn tin rằng bảo mật của bạn bị Runhau.vn xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@runhau.vn để được giải quyết vấn đề.

 

11.5. Thu thập dữ liệu máy tính

Khi bạn đến thăm runhau.vn, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động lưu trữ thông tin mà trình duyệt của bạn gửi đến. Những thông tin này bao gồm:

- Địa chỉ IP của bạn

- Loại trình duyệt

- Khoảng thời gian bạn giành ra đã xem những trang mục đó, sản phẩm, tìm kiếm thông tin trên trang web, thời gian và ngày tháng truy cập, và các số liệu thống kê khác.

Các thông tin đó được thu thập cho mục đích phân tích và đánh giá để góp phần cải thiện trang web, dịch vụ, và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Những dữ liệu đó sẽ không có liên quan gì đến các thông tin cá nhân khác.

 

11.6. Thay đổi của Chính sách Bảo mật

Runhau.vn có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào.Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

 

11.7. Khiếu nại về những vi phạm Bảo mật

Nếu bạn không hài lòng với việc chúng tôi xử lý thắc mắc hay khiếu nại của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@runhau.vn.

 

12. THƯƠNG HIỆU
Thương hiệu runhau.vn, Logo runhau… đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của Rủ Nhau tại Việt Nam. Rủ Nhau có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Vì vậy, việc Bạn đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lắp với những nhãn hiệu và logo trên đều là bất hợp pháp. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu Rủ Nhau, logo runhau và phải sử dụng theo đúng quy định của Rủ Nhau. Website runhau.vn là trang thông tin điện tử thuộc bản quyền của Rủ Nhau.

 

13. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ
Rủ Nhau sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh t��� hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của Rủ Nhau.

 

14. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.

  Đang tải...