Tài khoản & Đơn hàng

- Bạn vào “ Đăng Ký” để tạo tài khoản

 

- Điều đầy đủ thông tin vào đăng ký “tài khoản” tại Rủ Nhau

 

- Sau khi mua thành công, bạn sẽ nhận được email hoặc tin nhắn thông báo của Rủ Nhau

 

- Bạn có thể kiểm tra lịch sử đặt hàng, tình trạng đơn hàng cùng tài khoản điểm thưởng cùng các tùy chọn khác khi truy cập tài khoản của mình.

  Đang tải...