Phương thức thanh toán

Rủ Nhau chấp nhận thanh toán qua các hình thức sau:

 

- Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi nhận coupon

 

- Thanh toán online an toàn qua NgânLượng.vn

 

- Thanh toán online qua OnePAY

 

- Thanh toán chuyển khoản (ATM)

 

- Thanh toán online với MobiVí

  Đang tải...