Điểm thưởng Rủ Nhau

Điểm thưởng của Rủ Nhau có thể được sử dụng để thanh toán cho đơn hàng. Tùy từng thời điểm, Rủ Nhau sẽ có các chương trình khuyến mại và khách hàng sẽ được thưởng điểm khi mua hàng hay sử dụng dịch vụ của Rủ Nhau. Điểm thưởng sẽ được cộng vào tài khoản của Bạn và Bạn có thể sử dụng điểm thưởng để thanh toán cho các đơn hàng của mình.


Rủ Nhau sẽ có thông báo cụ thể về số điểm thưởng trong từng chương trình khuyến mại.

  Đang tải...